PDFŠtampaEl. pošta

BannerGotova_Jela

agroziv logo A

 

 Od osnivanja, 1. oktobra 1992. godine, kompanija "Agroživ" konstantno beleži rast i razvoj prozvodnje i neprekidno poboljšanje kvaliteta proizvoda. Tokom 2006. godine uspostavljen je vertikalni sistem upravljanja sistemom, koji je zamenio prethodni horizontalni.

 

Danas, sa novim menadžmentom, Agroživ nastavlja razvojni put, oslanjajući se na proizvodni kapacitet klanice u Žitištu. U okviru klanice u Žitištu nalaze se pogoni za preradu živinskog mesa koji su opremljeni opremom za rasecanje, otkoštavanje i pakovanje svežeg pilećeg mesa.

Kapacitet klanice je 24.000 pilića za jednu smenu, linije za rasecanje 4.200 pilića za jedan sat, a automatska mašina za pakovanje može za jedan sat spakovati 300 kg pilećeg mesa.

 

Kompanija "Agroživ" ima implementiran HACCP sistem i ISO 22000 standard jer joj je cilj da proizvodi zdravo i bezbedno živinsko meso kao i proizvode od živinskog mesa visokog kvaliteta, kao i stalno poboljšanje kvaliteta a kompanija se nalazi u završnoj fazi implementacije procedura vezanih za poštovanje normi dobrobiti životinja (Animal Welfare).

    HACCP_logo              Od_njiv_do_trpeze

 

Humano postupanje prema životinjama tokom svih delova proizvodnog procesa (reprodukcija, tov, utovar, transport, klanje) biće jedan od glavnih prioriteta u budućem poslovanju kompanije. Ekološki uticaj proizvodnih kapaciteta na životnu sredinu će takođe biti veoma važna oblast daljeg razvoja sistema. Svi pogoni imaće sisteme i neophodne uređaje koji su potrebni da se obezbedi poštovanje svih ekoloških normi bitnih za očuvanje prirodne životne sredine. U postojeće pogone koji ne zadovoljavaju ove kriterijume, biće instalirana nova adekvatna oprema. Veliku pažnju kompanija će posvetiti dostizanju najviših standarda u oblasti zaštite na radu i zdravlja zaposlenih. Trening programi će omogućiti da svi zaposleni aktivno učestvuju u programima bezbednosti na radu, koristeći neophodnu zaštitnu opremu.

 

MedaljeSajam2012Naslovna

Medalje sa 79. novosadskog poljoprivrednog sajma 2012. godine

Misija

Kompanija Agroživ nastoji da kvalitetom mesa i kvalitetnim proizvodima od mesa zadovolji potrebe i ukuse čak i najizbirljivijih potrošača. Iz tih razloga Agroživ neprestano prati svetske standarde kvaliteta u svim segmentima poslovanja: u upravljanju kvalitetom, načinu proizvodnje, izradi, pakovanju, prodaji i distribuciji proizvoda.

 

Vizija

Kompanija Agroživ ima viziju dugoročnog održivog razvoja na regionalnom tržištu temeljenu na proizvodnoj i tehnološkoj inovativnosti a sve sa ciljem kontinuiranog poboljšanja kvaliteta proizvoda, na zadovoljstvo mnogobrojnih potrošača.